Normal_jongere__probleemjongere__jeugd__hek

Uit onderzoek van Defence for Children onder zorgverleners blijkt dat uithuisgeplaatste kinderen niet de juiste ondersteuning krijgen. Ook hebben vlak na hun uithuisplaatsing (bijna) geen contact met hun ouders en ook worden kind en ouder vaak buiten beslissingen hierover gehouden. Dit meldt NOS.

Door lange wachtlijsten, komt ondersteuning voor kinderen vlak voor en tijdens de uithuisplaatsing niet op gang. In de jeugdbeschermingsketen werken verschillende partijen die vaak een eigen werkwijze hebben, waardoor iedere partij een andere mening heeft over passende ondersteuning. Als het aan advocaat en onderzoeker Eva Huls ligt, komt er een uniforme werkwijze waarbij organisaties integraal naar een gezin kijken.

'Nederland faalt'

“Om uithuisplaatsingen te voorkomen en het jaarlijkse aantal te verminderen, is passende zorg en begeleiding voor kinderen en ouders nodig. Nederland faalt nu en moet flink aan de bak, want kinderen hebben recht op de best passende zorg, niet op het minst slechte alternatief.”

Defence for Children ging in gesprek met zo’n honderd zorgverleners in de jeugdbescherming. De helft van hen zegt dat er geregeld contact is tussen ouder en kind. Ouders en kinderen die worden buitengesloten van beslissingen hierover, missen een gevoel van betrokkenheid bij de situatie. 

Door: Nationale Zorggids