verpleeghuis katwijk vlietstede

KATWIJK - Het Katwijkse Woonzorgcentrum Vlietstede ziet zich genoodzaakt tot verandering van de formule vanwege de gewijzigde zorgvraag. Per 1 april wordt het verzorgingstehuis een verpleeghuis, waardoor specialistische zorg beter geregeld is. Ook komt er nieuwbouw waar ouderen (gedeeltelijk) zelfstandig kunnen wonen. Dat meldt Alles over Katwijk.

Het aantal hulpbehoevenden neemt door de dubbele vergrijzing, het groeiend aantal bejaarden dat bovendien een hogere levensverwachting heeft, toe. Als verpleeghuis kan Vlietstede voor de hulpbehoevende bejaarden betere hulp bieden, omdat de eindverantwoording dan niet meer bij de huisarts ligt, maar bij een speciale ouderenarts. De instelling werkt voor deze wijziging samen met stichting Topaz, die in de regio al een aantal instellingen voor ouderenzorg beheert.

Daarnaast is er ook de wens van steeds meer ouderen, en de regering, om langer zelfstandig te wonen. Hiervoor worden 23 speciale zorgappartementen gebouwd, waar niet-dementerende ouderen ondergebracht kunnen worden. Deze zullen midden 2015 klaar zijn.

© Nationale Zorggids / Olof Venema