Normal_ouderen__dement__eenzaam

In het oosten van Nederland werkt Stichting Moviera aan een crisisopvang voor ouderen die psychisch, fysiek of seksueel mishandeld worden, en ouderen die verwaarloosd worden. Uit recent onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid blijkt dat ruim één op de twintig ouderen hier weleens mee te maken heeft gehad. Dit meldt de Telegraaf. 

“Wij constateren een gat in het aanbod. In het westen zijn er verschillende opvangplekken voor ouderen met insteek huiselijk geweld. In de rest van Nederland zijn er geen opvangplekken”, zegt Annemarijn Mutsaers van Moviera.

Fonds Slachtofferhulp is positief over het initiatief en heeft nog niet eerder een dergelijke crisisopvang in Nederland gezien. En dat geldt ook voor stichting PerspeKtief. Hoewel de stichting ouderen wel kan onderbrengen in bejaardentehuizen, heeft het geen opvangplek speciaal voor mishandelde ouderen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids