Normal_hand_oudere

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft gisteren de richtlijn ‘Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein' in ontvangst genomen. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVGK) heeft deze nieuwe richtlijn gemaakt om zorgverleners bewuster te maken van ouderenmishandeling zodat zij mogelijke problemen op tijd zien en melden. Dit meldt NVKG. 

Volgens de NVGK kun je ouderenmishandeling niet alleen in het ziekenhuis of als zorgprofessional oplossen. Een goede samenwerking is noodzakelijk om de patiënt (en eventuele mantelzorger) adequaat te kunnen helpen. Dit betekent dat de ziekenhuizen, gemeenten, huisartsen en andere betrokken partijen hun handen ineens moeten slaan bij mogelijke ouderenmishandeling.

Signalen en risicofactoren

De richtlijn bevat een overzicht van signalen en risicofactoren zodat zorgverleners ouderenmishandeling in al zijn varianten kunnen herkennen. Mocht een zorgprofessional mishandeling vermoeden, dan wordt geadviseerd om dit op te nemen in het medisch dossier van de patiënt.

Mantelzorgverleningscheck

Een overzicht van wet- en regelgeving omtrent zorgvuldig handelen bij ouderenmishandeling staan ook in het document opgenomen. Net als het uitvoeren van een mantelzorgverleningscheck in het geval van mantelzorg voor de oudere. Deze check moet duidelijk maken over de mantelzorger nog wel voldoende in staat is om zijn of haar taken uit te voeren. 

Door: Nationale Zorggids