5 op de 1.000 mensen bezoekt huisarts voor oorsuizen in 2021

In 2021 bezocht zo’n 5 op de 1000 mensen de huisarts met klachten over oorsuizen (tinnitus). Dit waren iets meer mannen dan vrouwen. Een derde van hen werd doorverwezen naar de tweedelijnszorg, zoals bijvoorbeeld de Keel-Neus-Oor (KNO) arts. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel, meldt het onderzoeksinstituut. 

Oorsuizen wordt gekenmerkt door het horen van een geluid dat er eigenlijk niet is. Ter gelegenheid van de Week van Oorsuizen (6 t/m 12 februari 2023) is het Nivel nagegaan wat het zorggebruik voor oorsuizen in de huisartsenpraktijk nu eigenlijk is.

Mannen en 50-plussers

Vooral mannen (52 procent) en ouderen boven de 50 jaar bezochten de huisartsenpraktijk voor oorsuizen. Van de mannen tussen de 40 en 49 jaar bezocht 13,9 procent de huisarts en van de vrouwen in die leeftijdsgroep was dat 14,2 procent. Ook in de leeftijden 30-39 jaar gingen er meer vrouwen dan mannen naar de huisarts met klachten gerelateerd aan tinnitus. 

Door: Nationale Zorggids 
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/week-van-oorsuizen-5-op-de-1000-mensen-bezoekt-huisarts-voor-oorsuizen-2021, geraadpleegd op 08-02-2023