Specialistisch verpleeghuis De Linde onder verscherpt toezicht

Specialistisch verpleeghuis De Linde in Dordrecht staat onder verscherpt toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Linde heeft negen maanden de tijd om problemen met onder meer het elektronisch patiëntendossier en de deskundigheid van zorgverleners op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen verdere maatregelen. Dit meldt IGJ. 

De Linde is onderdeel van het Leger des Heils en na een onaangekondigd inspectiebezoek op 8 augustus, stelde de IGJ vast dat de kwaliteit en veiligheid van zorg onvoldoende is. Er is niet genoeg aandacht voor het bijhouden van het elektronisch patiëntendossier, waardoor informatie niet compleet is of zorgverleners sommige gegevens niet kunnen vinden. De deskundigheid van zorgverleners sluit daarnaast niet aan op de zorg die de oudere cliënten nodig hebben. De inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat De Linde de problemen zelf kan oplossen.

Verscherpt toezicht

Uiterlijk 15 augustus 2024 moet De Linde voldoen aan de normen voor goede zorg. Dit wordt gedurende negen maanden goed in de gaten gehouden door de IGJ. Mocht blijken dat het niet lukt om de benodigde verbetermaatregelen door te voeren, neemt de inspectie vervolgstappen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky