Normal_cli_ntenraad_meander_medisch_centrum

De Cliëntenraad van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is een adviesorgaan dat de Raad van Bestuur van het ziekenhuis adviseert over onderwerpen die het belang van patiënten direct raken. Vanwege het aftreden van twee leden is de Cliëntenraad op zoek naar nieuwe leden. Het ziekenhuis roept kandidaten op om voor 15 november te reageren. 

Van leden van de Cliëntenraad wordt een grote betrokkenheid bij het ziekenhuis verwacht: als (ex-)cliënt, als lid van een patiëntenvereniging of als iemand die zich wil inzetten voor cliëntenbelangen. De nieuwe leden moeten een duidelijke bijdrage leveren aan de adviezen aan de Raad van Bestuur, vanuit een visie op het cliëntenbelang, op de ontwikkelingen in Meander Medisch Centrum en op de ziekenhuiszorg in het algemeen. De voorkeur gaat uit naar mensen met een financiële of juridische achtergrond. Omdat het beoordelen van voorstellen van de Raad van Bestuur een kerntaak van de Cliëntenraad vormt, is bestuurlijke en beleidsmatige ervaring een pré.

De Cliëntenraad vergadert iedere tweede donderdag van de maand. Adviezen worden meestal in werkgroepen voorbereid en vervolgens in de plenaire vergadering vastgesteld. Tijdens een deel van de vergadering wordt er overlegd met de Raad van Bestuur over actuele en lopende zaken. Er is veel contact met deskundigen uit het ziekenhuis. Buiten de vergaderingen om is er veel contact via e-mail. Meer informatie is te vinden op www.meandermc.nl/clientenraad.

© Nationale Zorggids