Normal_medicijnen_pillen

“Het wordt tijd voor meer grondstoffenleveranciers waar een beroep op gedaan kan worden. Europa moet de handen ineenslaan en zelf weer grondstoffen voor medicijnen gaan produceren", dat stelt Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Aanleiding voor zijn uitspraak is de berichtgeving van het tv-programma Zembla, dat Nederlandse patiënten tussen 2016 en 2017 chemotherapie hebben gekregen met vervuilde grondstoffen uit China. Dit meldt IVM. 

IVM heeft als doel zorgdragen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland. Het instituut ziet dat de beschikbaarheid van grondstoffen voor medicijnen in het gedrang komt. Er zijn niet alleen te weinig leveranciers van grondstoffen, ook blijkt dat de veiligheid bij de productie van deze grondstoffen niet altijd gegarandeerd is. Deze keer gaat het om methotrexaat en mitomycine.  Eerder dit jaar betrof het een aantal medicijnen met daarin de werkzame stoffen valsartan en irbesartan, die wegens verontreinigingen werden teruggeroepen.

Beperkt aantal leveranciers

Als onafhankelijke en neutrale kennisorganisatie maakt IVM zich sterk voor medicatieveiligheid in de praktijk. De farmacotherapeutische zorg hier is goed, maar wel afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van goede geneesmiddelen. Er moet meer aandacht komen om de veiligheid en beschikbaarheid van geneesmiddelgrondstoffen in Nederland te waarborgen, zegt Coolen van Brakel. Europa is voor de medicijnvoorziening te afhankelijk geworden van een te klein aantal grondstoffenleveranciers uit China, India en Mexico. Het zou goed zijn om meer grondstoffen in Europa te gaan produceren. In de eerste plaats om méér leveranciers te hebben. En om betere controle en regie te hebben op veiligheid.

Grondstoffenproductie in Europa is weliswaar duurder dan de productie in lagelonenlanden. Maar daarmee wél meer regie op de veiligheid van het productieproces en de kwaliteit van de grondstoffen, en het zal niet gaan om meer dan een paar cent per verpakking. 

Het IVM wil het oplossen van het grondstoffenprobleem agenderen in zijn contacten met het ministerie vanvo volksgezondheid en partners als Zorginstituut Nederland, IGJ en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Door: Nationale Zorggids