Zorginstituut versoepelt administratieve lasten ten tijde van coronacrisis

Zorginstituut Nederland maakt enkele aanpassingen in de administratieve lasten van zorgaanbieders ten tijde van de coronacrisis. Zo moeten zorgverleners gegevens van hun verslagjaar 2019 aanleveren en gegevens over registraties voor 2020 doorgeven, maar zij worden nu verzocht om samen tot een oplossing te komen om dit uit te stellen. Het Zorginstituut, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben zorgverleners hierover een brief gestuurd. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Er zijn aan het Zorginstituut vragen gesteld over de administratieve belasting van zorgprofessionals ten tijde van de coronacrisis. Omdat partijen in gezamenlijkheid beslissen over welke informatie verplicht aangeleverd moet worden, heeft de NZa hen gevraagd om ook gezamenlijk (tripartiet) voorstellen voor aanpassingen van het proces te doen. Het Zorginstituut draagt er vervolgens zorg voor dat de benodigde acties vanuit de publieke organisaties tijdig in gang worden gezet.

Projecten op pauze

Zorginstituut Nederland is voor veel werkzaamheden afhankelijk van betrokkenheid van partijen. Om (beroepsverenigingen van) artsen en verpleegkundigen zoveel mogelijk te ontlasten, worden er voorlopig geen nieuwe projecten gestart in het kader van bijvoorbeeld Zinnige Zorg. Voor lopende projecten wordt in overleg met het veld bepaald wat wel of niet zal worden voortgezet. Conceptrapporten worden nog wel ter consultatie aangeboden. De reactietermijn wordt waar nodig verruimd.

Extra financiering van zorg

Het Zorginstituut is verantwoordelijk voor het beheer van de twee fondsen waarmee een groot deel van alle zorg in Nederland wordt gefinancierd. Het coronavirus zorgt ervoor dat zorgaanbieders te maken krijgen met veel extra kosten, zoals de kosten voor beschermend materiaal, extra personeel en extra ic-bedden. Het Zorginstituut werkt samen met het ministerie van Volksgezondheid, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland om ervoor te zorgen dat de financiering van alle extra zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg wordt vergoed zonder dat dit voor zorgaanbieders tot verzwaring van de administratieve lastendruk leidt.

Door: Nationale Zorggids