Veel zorgorganisaties zien rekening accountants in 2020 fors oplopen

De zorg moet steeds dieper in de buidel tasten voor accountantsdiensten. In 2020 waren zorgorganisaties samen 112,4 miljoen euro kwijt aan accountantskosten. Dit is een stijging van 5 procent in vergelijking met 2019. Ten opzichte van 2015 betalen zorgorganisaties gemiddeld 20 procent meer voor hun accountant. Verreweg de grootste kostenpost is de controle van de jaarrekening. Dat meldt Intrakroop.

Intrakoop, inkoopcoöperatie voor de zorg, en Marlyse-Research onderzochten 1.098 gepubliceerde jaarverslagen verdeeld over vier deelsectoren van de zorg (ziekenhuizen, VVT, gehandicaptenzorg en GGZ) over het boekjaar 2020. De onderzochte zorgorganisaties zijn verantwoordelijk voor 96% van de totale omzet in vier deelsectoren. Opvallend is dat de kostenstijging voor accountantsdiensten flink verschilt per deelsector. De accountantskosten stegen in drie van de deelsectoren. Alleen in de gehandicaptensector was er sprake van een daling (-3,6 procent), vooral als gevolg van een daling in de kosten voor financiële advisering en overige niet-controle diensten.

Ziekenhuizen en de ouderenzorg zagen de rekening daarentegen juist fors oplopen met 9 procent. GGZ-organisaties waren vorig jaar 1,6 procent meer kwijt dan in 2019. De toenemende accountantskosten in de ziekenhuizen en VVT-sector lijken vooral te worden veroorzaakt door extra kosten voor controle van de coronacompensatie.

Algemene stijging accountantskosten

Een gemiddelde zorgorganisatie betaalt in 2020 ruim 100.000 euro aan accountantskosten. De ziekenhuizen (‘cure’-sector) betalen minderen dan de caresector (GGZ, gehandicaptenzorg en VVT). Dit komt onder andere door de hogere omzet van ziekenhuizen.

Coronacrisis

Ruud Plu, bestuurder van Intrakoop, had de stijgende accountantskosten in 2020 wel verwacht in verband met corona: “De laatste jaren waren de prijsstijgingen beperkt, maar door de coronacrisis zijn de kosten weer flink gestegen. Het is duidelijk dat de extra controlekosten voor de coronacompensatie voor deze stijging hebben gezorgd. Het is belangrijk dat deze stijging volgend jaar normaliseert.”

Door: Nationale Zorggids