Risico op ernstige leverschade bij gebruik Mavenclad tegen MS

Bij gebruik van Mavenclad (cladribine) kan leverschade optreden. Meestal hebben de patiënten milde klachten, maar er zijn ook meldingen van patiënten met ernstige klachten. Leverschade is als bijwerking opgenomen in de productinformatie van Mavenclad met de frequentie ‘soms’. Ook zijn er adviezen opgenomen om de lever te controleren en als het nodig is de behandeling met het medicijn tegen multiple sclerose (MS) stop te zetten. Dit meldt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). 

Volwassen patiënten met zeer actieve relapsing multiple sclerose (MS) gebruiken vaak Mavenclad. MS is een chronische ziekte waarbij het eigen afweersysteem de hersenen en het ruggenmerg aanvalt. Signalen van de hersenen komen dan niet meer goed door. Dit kan allerlei klachten veroorzaken, waaronder vermoeidheid, oog- en blaasklachten, krachtverlies, gevoelsstoornissen en cognitieve problemen. Bij relapsing MS verlopen de klachten in een golfbeweging: periodes van aanvallen wisselen elkaar af met periodes van herstel.

Aanwijzingen van leverschade

Patiënten die Mavenclad gebruiken moeten alert zijn op geen trek hebben in eten, misselijkheid en/of overgeven, buikpijn, vermoeidheid, gele ogen of huid en donkere urine. Treden deze klachten op, dan is het goed om direct contact op te nemen met een arts omdat dit kan wijzen op leverschade.

Advies aan zorgverleners

Het CBG adviseert zorgverleners om nog voor de start van de behandeling een uitgebreide anamnese af te nemen bij de patiënt over onderliggende leverstoornissen of voorvallen van leverschade bij gebruik van andere medicijnen. Ook is het goed om leverfunctietesten te beoordelen, waaronder serumspiegels voor aminotransferases, alkalisch fosfatase en totaal bilirubine vóór de start van de eerste fase en de tweede behandelingskuur. Tijdens de behandelingen zouden ook leverfunctietesten uitgevoerd moeten worden en herhaald op basis van klinische verschijnselen en symptomen. Als een patiënt leverschade ontwikkelt, moet de behandeling met Mavenclad worden onderbroken of gestaakt.

Door: Nationale Zorggids