Nederland kan leren van invulling van patiëntenparticipatie in andere landen

Ten opzichte van andere landen heeft Nederland een rijke traditie van patiëntenorganisaties die werken aan belangenbehartiging, informatievoorziening en lotgenotencontact. Toch kan Nederlands nog iets leren van andere landen, zo blijkt uit vergelijkend onderzoek van het Nivel. Genoemd worden: de inrichting van lotgenotencontact zoals in Duitsland en Canada, het faciliteren van informatiedeling tussen patiënten naar voorbeeld van de Verenigde Staten en de inzet van patiëntenverenigingen op verschillende niveaus zoals dat in Engeland het geval is. Dat meldt Nivel. 

Voor het onderzoek zijn, na een quickscan onder tien landen, de genoemde vier landen uitgekozen waar mogelijk interessante ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van patiëntparticipatie in de gezondheidszorg. Stakeholders die de positie van de patiënt in Nederland verder willen versterken, kunnen deze voorbeelden in overweging nemen.

Duitsland en Canada: lotgenotencontact met zelfhulpgroepen en mentorsysteem

Duitsland zet veel meer dan Nederland in op lotgenotencontact middels zogeheten zelfhulpgroepen. Dit zijn groepen mensen met een vergelijkbaar gezondheidsprobleem die ervaringen delen en van elkaar leren. Canada zet breed in op een peer mentor systeem waarin mensen die ervaring hebben met een gezondheidsklacht andere patiënten met vergelijkbare klachten coachen. In Nederland bestaan deze structuren ook, maar op kleinere schaal en meer gefragmenteerd.

Verenigde Staten: delen van informatie op multi-inzetbare platforms

Naast lotgenotencontact kwam het delen van informatie naar voren. In de Verenigde Staten is het platform PatientsLikeMe actief dat patiënten helpt om data die patiënten zelf relevant vinden met elkaar te delen en beschikbaar te maken voor onderzoek. In Nederland wordt hier ook aan gewerkt en zijn er verschillende platforms in ontwikkeling.

Engeland: belangenbehartiging door actieve patiëntenverenigingen

De belangenbehartiging in het Verenigd Koninkrijk kent veel parallellen met de situatie in Nederland; patiëntenverenigingen zijn er op verschillende niveaus actief en praten en beslissen mee over gezondheidszorg. De ervaringen hiermee in Engeland zijn overwegend goed en onderstrepen daarmee de waarde van de inrichting van de belangenbehartiging met een actieve rol van patiëntenverenigingen die we ook in Nederland kennen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/nederland-kan-leren-van-invulling-van-patientenparticipatie-andere-landen, geraadpleegd op 03-07-2022