Normal_rss_entry-355182

De Europese Commissie wil de lucht- en watervervuiling in de EU verder terugdringen. Er moeten strengere regels komen voor de omgevingslucht, verontreinigende stoffen van het oppervlakte- en grondwater en de behandeling van stedelijk afvalwater. "In 2050 willen we een milieu zonder schadelijke, vervuilende stoffen", stelt vicevoorzitter Frans Timmermans.

De commissie komt met een pakket voorstellen die volgens haar het aantal overlijdens door de meest vervuilende fijnstof PM2.5 in tien jaar tijd zullen verlagen met 75 procent. De toegestane grenswaarde moet daarvoor met meer dan de helft omlaag zijn in 2030. De commissie wil de Europese regels op een lijn brengen met de richtlijnen voor luchtkwaliteit die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vorig jaar heeft aangescherpt. Dat gaat tien jaar duren, denkt Timmermans. "Hoe langer we wachten om deze vervuiling te verminderen, hoe hoger de kosten voor de samenleving zullen zijn. Onze voorstellen zijn een cruciaal stukje van de puzzel."

Jaarlijks sterven er volgens het dagelijks EU-bestuur 300.000 Europeanen voortijdig aan de gevolgen van luchtverontreiniging, terwijl duizenden mensen lijden aan hart- en longziektes of aan vervuiling gerelateerde kankers. Luchtvervuiling wordt beschouwd als een van de grootste milieubedreigingen voor de gezondheid van mensen.

Schoon water

Maar ook schoon water is fundamenteel voor de gezondheid. "Er zijn baby's met microplastic in hun bloed", aldus Timmermans. Daarom stelt de commissie voor bestaande Europese wetgeving voor bijvoorbeeld de normen voor zogenaamde micropolluenten (chemische stoffen die al in kleine concentratie giftig kunnen zijn) en microplastic in het water te verzwaren. Meer gemeenten worden verplicht verontreinigd water te behandelen door de grens van 2000 inwoners te verlagen naar 1000. De drempel voor aanwezige bestrijdingsmiddelen en de chemische stof PFAS in rivieren en ander zoetwater wordt verhoogd. De commissie stelt ook voor om afvalwater systematisch te gaan controleren op virussen als bijvoorbeeld het coronavirus.

Omdat 92 procent van alle giftige micropolluenten in afvalwater afkomstig is van farmaceutische producten en cosmetica, worden fabrikanten verplicht de kosten te betalen voor de verwijdering van die stoffen uit het water. Volgens de commissie zal dat de industrie aansporen om gifvrije producten op de markt te brengen. De EU-landen moeten industriële vervuiling bij de bron opsporen om de mogelijkheid om slib en behandeld afvalwater te hergebruiken te verhogen.

Goedkeuring voorstellen

De voorstellen van de commissie moeten worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

Door: ANP