Ziekenhuizen moeten gaan samenwerken met vaatchirurgische netwerken

Het is noodzakelijk dat ziekenhuizen gaan samenwerken in vaatchirurgische netwerken. Op die manier kunnen zij deze zorg samen toekomstbestendig maken. Dit staat in het ‘Plan van aanpak Netwerkvorming, concentratie en spreiding vaatchirurgische zorg’. Het plan van aanpak is de uitwerking van afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Chirurg en kwartiermaker Peter Go maakte het plan samen met partijen in de zorg in opdracht van Zorginstituut Nederland. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Het plan van aanpak beschrijft de 4 stappen om te komen tot een toekomstbestendig vaatchirurgisch zorglandschap. De eerste stap is het daadwerkelijk vormen van vaatchirurgische netwerken. De tweede stap is het opstellen van een kwaliteitsstandaard. Daarin staan de minimale eisen waaraan een vaatchirurgisch netwerk moet voldoen. Denk aan afspraken over volumenormen, uniforme patiëntenvoorlichting, uitwisseling van relevante patiënteninformatie en afspraken over de inzet van personeel en opleiding.

Impact en implementatie van de netwerken

Stap 3 gaat over het opstellen van de transformatieplannen, waarin ook een impactanalyse is opgenomen. Met de impactanalyse worden de gevolgen van netwerkvorming en de kwaliteitsstandaard geïnventariseerd voor alle betrokken partijen. De vierde en laatste stap gaat over de implementatie van de vaatchirurgische netwerken, waarbij de kwaliteitsstandaard wordt toegepast in de nieuwe vaatchirurgische netwerken.

Eerste netwerkvorming al van start

Het plan van aanpak is vastgesteld door de minister van Volksgezondheid en op 11 september 2023 besproken op het bestuurlijk overleg van het IZA. De bedoeling is dat alle stappen uiterlijk 31 december 2025 zijn doorlopen. Alle partijen staan achter het plan. Op sommige plekken is al gestart met het vormen van vaatchirurgische netwerken. De Ronde Tafel Netwerkvorming, concentratie en spreiding vaatchirurgische zorg richt de vaatchirurgische netwerken in, stelt een kwaliteitsstandaard op en houdt overzicht op de voortgang. Het Zorginstituut ondersteunt dit proces samen met Peter Go. Go is aangesteld als voorzitter van de Ronde Tafel vaatchirurgische zorg. 

Door: Nationale Zorggids