Teleurstelling over weigering van prehabilitatie in basispakket

Zorginstituut Nederland heeft onlangs besloten prehabilitatie voor patiënten met darmkanker die een operatie moeten ondergaan niet te vergoeden. Volgens stichting Fit4Surgery zijn artsen, paramedici en patiënten hier teleurgesteld over, omdat prehabilitatie goede resultaten heeft geboekt na jaren van klinisch en wetenschappelijk onderzoek. Desondanks zijn Zorginstituut Nederland en zorgverzekeraars niet overtuigd. Hoog risicopatiënten zouden dankzij dit programma niet minder risico lopen op ernstige complicaties en ook zou het fitprogramma niet aantonen dat ze sneller herstellen of een betere kwaliteit van leven ervaren. Dit meldt Fit4Surgery.

Multimodale prehabilitatie begeleid patiënten bij het fitter worden voorafgaand aan een grote operatie. Onderzoek van het Máxima Medisch Centrum heeft aangetoond dat het programma haalbaar, veilig en effectief is bij patiënten met dikkedarmkanker. De beste resultaten worden behaald bij een combinatie van interventies afgestemd op de behoeften patiënten. Voorwaarde voor succes is wel dat alle betrokken disciplines én het ziekenhuisbestuur achter de aanpak staan. Volgens Fit4Surgery zijn beroepsverenigingen van artsen en paramedici enthousiast en werken zij graag mee aan de ontwikkeling van standaarden en protocollen.

Teleurstellend

Desondanks heeft Zorginstituut Nederland een negatief advies afgegeven voor vergoeding van prehabilitatie uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat terwijl er nog een experiment met prehabilitatie loopt in twintig ziekenhuizen. De resultaten hiervan worden dit voorjaar bekendgemaakt. “Teleurstellend dat niet op de uitkomsten van het experiment is gewacht. Een correcte duiding op basis van de verkeerde uitgangspunten”, zegt Baukje van den Heuvel van de stichting Fit4surgery, die artsen, paramedici, patiënten en wetenschappers die het belang van prehabilitatie zien verenigt.

Prehabilitatie-initiatieven verdwijnen

Ruim 30 procent van de ziekenhuizen in Nederland biedt prehabilitatie, vooral aan patiënten met darmkanker. Deze initiatieven mogen nu niet meer vergoed worden door zorgverzekeraars. Deze initiatieven dreigen dus weer te verdwijnen. Patiënten vinden het ook onbegrijpelijk dat een fitprogramma dat de kans op complicaties halveert straks niet meer voor iedereen beschikbaar is. “Onbegrijpelijk dat deze persoonlijke winst – en de maatschappelijke- en gezondheidswinst – die dit met zich meebrengt, niet wordt gezien.”

Fit4Surgery roept zorgverzekeraars en autoriteiten op om een gezamenlijke oplossing te vinden voor “deze onwenselijke uitkomst”.

Lees ook: Fit4Surgery op grotere schaal beschikbaar in samenwerking met verzekeraars

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky