Normal_9378

DEN HAAG - De afdelingen Maag- Lever- Darm Ziekten en Medische Oncologie van het HagaZiekenhuis in Den Haag organiseren op 22 mei een voorlichtingsbijeenkomst over darmkanker en erfelijkheid voor patiënten, familieleden en andere geïnteresseerden.

Dikkedarmkanker is een veelvoorkomende vorm van kanker. Bij ongeveer 5 tot 10 procent van alle mensen met deze vorm van kanker wordt de ziekte veroorzaakt door erfelijkheid. Erfelijke vormen van darmkanker ontstaan meestal op jongere leeftijd, soms al voor het 50e levensjaar.

Tijdens de bijeenkomst gaan diverse deskundigen uitgebreid in op erfelijke vormen van darmkanker. Ook zal worden ingegaan op de vragen hoe het kan worden herkend en hoe de ziekte kan worden voorkomen. Ten slotte zal worden gesproken over het onderzoek van de dikke darm (colonoscopie) en het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker dat in 2013 van start zal gaan in Nederland.

© Nationale Zorggids / Martijn van Noppen