Foto: Coöperatie Dichtbij

Verpleegkundig Specialist Gineke Munting uit Usquert heeft donderdag tijdens het 8e V&VN VS Congres de Els Borst Award in ontvangst mogen nemen. Zij ontving deze gerenommeerde prijs omdat ze zeer veel heeft betekend voor het vak van de Verpleegkundig Specialist. Zo schreef ze na tijdens haar MANP-opleiding een landelijk erkend taakherschikkingsproject, hielp ze in 2011 met het opstarten van HZZernike (huisartsenpraktijk voor studenten) en is ze oprichter van de Verpleegkundig Specialisten Praktijk Groningen (VSPG). 

De Els Borst Award wordt ieder jaar uitgereikt aan een person die bijzondere verdiensten heeft laten zien voor het beroep van de Verpleegkundig Specialist. De vernoeming van deze ereprijs komt voort uit de grote waardering die onder Verpleegkundig Specialisten bestaat voor de inspanningen van Els Borst als oud-minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (1994-2002) voor de beroepsgroep. Onder haar leiding en mede dankzij haar persoonlijke inzet werd het initiatief genomen voor de Verpleegkundig Specialist in Nederland en worden er sinds 1997 Verpleegkundig Specialisten opgeleid. De prijs bestaat uit een beeld, een oorkonde en 500 euro.

Door het zien van een documentaire in 1997 over Els Borst en de  ‘superzuster’ werd Gineke’s interesse voor de functie van Verpleegkundig Specialist gewekt, ze startte in 2004 aan de MANP-opleiding aan de Hanzehogeschool. Tijdens haar opleiding schrijft ze voor de Doktersdienst Groningen een taakherschikkingsproject, en dit wordt landelijk erkend (en nog steeds volop gebruikt). Ook richt ze in 2011 samen met twee anderen de HZZernike op, een huisartsenpraktijk voor voornamelijk studenten. Binnen een jaar had de praktijk 1500 patiënten, en anno 2016 7000 patiënten.

Eind 2013 kwam Gineke in contact met de voorzitter Raad van Bestuur van Coöperatie Dichtbij U.A.: Jort Schuringa. Coöperatie Dichtbij is een non-profit organisatie uit Groningen die onder andere palliatieve 24-uurs thuiszorg levert. Ze vertelde Jort Schuringa over haar droom: een eigen Verpleegkundig Specialisten praktijk, een groep VS’en uit verschillende specialismen en deskundigheidsgebieden voor substitutie in de eerstelijnszorg. “Dat moet toch mogelijk zijn met alle veranderingen in de zorg?” Beiden dachten er zo over en zo werd in 2014 de VSPG (Verpleegkundig Specialisten Praktijk Groningen) opgericht.

Ondertussen draagt ze aan de coöperatie bij op allerlei fronten, onder andere door het scholen van zzp’ers in de zorg, het opzetten van een Medisch Technisch Handelen team, het ondersteunen van het specialistische Kindteam en het opleiden van een Verpleegkundig Specialist. Ook wordt Gineke namens de VSPG bij verschillende huisartsen ingezet om hun praktijk te ondersteunen.

Door: Redactie Nationale Zorggids