Logo_logo_woenselse_poort_-_tbs

De forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort heeft het leefklimaat en werkklimaat voor haar cliënten en medewerkers verbeterd. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de kliniek nagenoeg alle acties uit haar actieplan doorgevoerd. De Inspecties spreken het vertrouwen uit in het ingezette verbetertraject en het tot nu toe behaalde resultaat. Dat meldt IJenV. 

Aanleiding voor het onderzoek waren het incidentenonderzoek dat de Inspectie in 2016 uitvoerde en de diverse onderzoeken van IGJ. Hieruit bleek sprake te zijn van een onveilig leefklimaat en werkklimaat in de kliniek. Op verzoek van de Inspecties stelde de kliniek een actieplan op om verbeteringen tot stand te brengen.

In het maandag verschenen onderzoek constateren de Inspecties dat de kliniek verschillende verbeteringen heeft doorgevoerd om het leef- en werkklimaat binnen de kliniek te verbeteren. Onder meer de aanstelling van teamleiders zorgt voor een betere aansturing van medewerkers, waardoor er meer duidelijkheid en voorspelbaarheid in de organisatie is gekomen. Daarnaast is de personele bezetting beter op orde en is er meer aandacht voor de (aanspreek)cultuur. Medewerkers weten elkaar hierdoor beter te vinden. Ook zijn de veiligheidsmaatregelen aangescherpt.

De Inspecties constateren ook aandachtspunten. Zo moet de leiding investeren in het verder ontwikkelen van forensische scherpte en handelingsverlegenheid bij medewerkers voorkomen. Ook moet de kliniek werken aan het terugdringen van de administratieve werkdruk voor medewerkers zodat zij meer tijd hebben voor hun cliënten.

De Woenselse Poort heeft de afgelopen paar jaar met meerdere incidenten te maken gehad. In 2014 bleek de tbs-kliniek een groep zware clienten onder zijn hoede te hebben, waar het personeel niet tegen opgewassen was. Hierdoor zijn er de afgelopen jaren diverse incidenten geweest tussen cliënten en medewerkers van de Woenselse Poort. In 2016 pleegden twee cliënten tegelijkertijd zelfmoord met een vuurwapen. Iets later in datzelfde jaar, vonden nog twee zelfdodingen plaats. Ook werd drugsgebruik gedoogd en scoorde één derde van de cliënten positief op drugstesten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids