'Gemeenten ook verantwoordelijk voor passende huisvesting huisartsen'

Niet alleen de huisartsen en zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor passende huisvesting van huisartsen, ook gemeenten spelen hierin een belangrijke rol. De drie betrokken partijen zouden hiervoor gezamenlijk aan de slag moeten, schrijft minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Dit meldt Skipr.

Huisartsen kunnen geen extra personeel aannemen omdat ze hier onvoldoende praktijkruimte voor hebben. Het blijkt voor huisartsen zeer lastig om hun praktijk uit te breiden of een nieuwe praktijkruimte te vinden, middenin de wijk.

Digitalisering huisartsenzorg

Naast dat de huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraars hierover moeten praten, is het volgens Kuipers ook belangrijk om naar andere oplossingen te kijken. Hij doelt daarmee bijvoorbeeld innoveren met consulten, bijvoorbeeld door ze digitaal aan te bieden. De minister en de huisartsen werken op dit gebied al samen aan digitalisering binnen het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg.

Ruimtelijke ordening

Huisartsenzorg is alleen toekomstbestendig als gemeenten hun broodnodige steun daarvoor verlenen. Bijvoorbeeld door goede ruimtelijke ordening in het bestemmingsplan aan te bieden en omgevingsvergunningen verlenen waarbij ze het mogelijk maken voor huisartsen en andere zorginstellingen om op de juiste locaties zorg te bieden.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky