Normal_elderly-woman-having-private-home-care-with-social-2022-06-21-17-52-10-utc

Opleidingsinstituut SOON stelt dat een groep artsen die de overstap heeft gemaakt naar ouderengeneeskunde, heeft bijgedragen aan de groei van het aantal studenten voor deze specialisatie. Dit meldt Skipr. 

Vanaf maart 2023 kunnen artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde bij SOON van start. Ze volgen hier in een groep van acht aios een verkort opleidingstraject. Het aantal aios dat bij SOON Is aangenomen is met 67 gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Afgeronde medisch vervolgopleiding

De groei is mede te danken door de introductie van aios die al een medisch vervolgopleiding hebben afgerond. Zij hebben hierdoor recht op een stimuleringsregeling die zorgt voor aanvulling op het salaris.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky