Zorgverzekeraars keuren transformatievoorstel Anser Prostaatnetwerk goed

Zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis hebben na een snelle toets goedkeuring gegeven op het transformatievoorstel van het Anser Prostaatnetwerk van zes samenwerkende ziekenhuizen. Het doel is de prostaatkankerzorg binnen Anser te transformeren. Dit meldt Maasstad Ziekenhuis.

Anser Prostaatnetwerk wil de transformatiegelden gebruiken om de prostaatkankerzorg toegankelijker te maken, de wachtlijsten terug te dringen en de zorgkosten te verlagen door onder meer activiteiten uit te breiden naar de eerstelijns- en anderhalvelijnszorg. Dit moet het aantal verwijzingen naar de tweedelijnszorg terugdringen. De samenwerkende zorgaanbieders willen ervoor zorgen dat het (informatie)traject op elkaar aansluit. Dit moet tijdwinst opleveren voor patiënten en zorgverleners.

Taken verleggen

Ook wil het netwerk bepaalde taken of verantwoordelijkheden van artsen of medisch specialisten verleggen naar bijvoorbeeld verpleegkundigen of nurse practicioners. Efficiëntere inzet van zorgprofessionals wordt bereikt door meer technologie in te zetten en processen te optimaliseren. Hiermee moeten meer patiënten geholpen kunnen worden. En door het aantal reisbewegingen van patiënten terug te dringen, wordt er milieuwinst gecreëerd. Ook zal het milieu minder belast raken als er in de prostaatkankerzorg minder gebruik wordt gemaakt van incontinentiemateriaal.

Anser Prostaatnetwerk wil kwaliteit van prostaatkankerzorg verbeteren

Maasstad Ziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum en Erasmus MC maken samen het Anser Prostaatnetwerk. Samen werken ze in de zorg voor patiënten met prostaatkanker en willen de kwaliteit van zorg voor deze patiënten aantoonbaar verbeteren.

Impactvolle transformaties in de zorg

Voor impactvolle transformatieprogramma’s die de zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed houden, stelt het ministerie van Volksgezondheid transformatiegeld beschikbaar via zorgverzekeraars. Zorginstellingen kunnen hier een beroep op doen door een voorstel in te dienen die eerst via een snelle toets wordt beoordeeld op de verwachte impact. Na een akkoord hierop, moet transformatieplan verder worden uitgewerkt voor een definitief akkoord.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky
Afbeelding: Anser Prostaatnetwerk