Logo_vgz_zorgverzekering

In het nieuwe cao van VGZ en vakbonden FNV, CNV en de Unie is onder meer een loonsverhoging van 4 procent vastgelegd, evenals een verruiming van het partnerverlof. Ook is er een akkoord gesloten voor een nieuw sociaal plan om werknemers die moeten vertrekken zo goed mogelijk te ondersteunen. CNV wilde medio februari nog niet instemmen met het cao. Dat meldt Skipr. 

De nieuwe cao is twee jaar lang geldig en gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2018. Het sociaal plan, waarin medewerkers meer zekerheid en perspectief hebben, eindigt per 2021.

Werknemers van VGZ krijgen naast een loonsverhoging van 4 procent ook een opleidingsbudget en een ruimer verlof voor partners. Partners van nieuwe moeder mogen nu drie weken betaald verlof opnemen.
De vakbonden zijn tevreden met de uitkomsten van de onderhandelingen over het cao en sociaal plan, waar een meerderheid mee instemde. Volgens Inge de Vries van De Unie zijn de afspraken die gericht zijn op het opleiden en ontwikkelen van een medewerker een duidelijk voorbeeld zijn van het inzetbaarheidsbeleid dat VGZ hanteert.

“Medewerkers van VGZ realiseren zich dat zij in een snel veranderende markt werken waarin zij zich steeds moeten scholen en zich moeten ontwikkelen. Niets doen is geen optie wil je aan het werk blijven. Wat de vakorganisaties betreft is een eerste goede stap gedaan. In de volgende cao willen de vakorganisaties deze instrumenten verder uitbreiden”, aldus De Vries. 

Door: Redactie Nationale Zorggids