Normal_geld__pennen__contract__afspraak

De bekostiging van patiënten die hoog-complexe zorg nodig hebben vanwege een weinig voorkomende aandoening moet goed geregeld zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) brengt advies uit over de bekostiging van deze zorg. Ze hebben ook de financiële impact berekend van de bekostiging en een implementatieplanning opgenomen. Dit meldt NZa.

Het gaat om kleine specifieke cliëntgroepen die hoog-complexe langdurige zorg nodig hebben. Zij lijden bijvoorbeeld aan de ziekte van Huntington of het syndroom van  Korsakov. Maar het gaat ook om mensen met een verstandelijke beperking met zeer ernstige gedragsproblematiek.

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid heeft KPMG een voorstel voor de inrichting van deze zorg gemaakt. In het rapport Expertisecentra langdurige zorg (Wlz) onderscheidt KPMG het goed organiseren van de kennisontwikkeling en de zorg voor deze cliëntgroepen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de NZa vervolgens gevraagd een advies te geven over de bekostiging.

Kenniscentrum per doelgroep

KPMG adviseert om per doelgroep een kenniscentrum in te richten om de kennis over nieuwe behandelingen voor één of meer doelgroepen up to date te houden en te zorgen voor implementatie van deze kennis. De NZa adviseert deze kenniscentra te bekostigen via een speciale prestatie voor het opzetten van een zorgnetwerk. Deze manier van bekostigen is nieuw en daarom wordt het ministerie geadviseerd om de mogelijkheid voor de Wlz dan ook te onderzoeken. Een tweede optie is financiering via een subsidie.

Specifieke maatwerkbekostiging

Voor de kwaliteit van zorg adviseert KPMG om expertisecentra en satellieten aan te wijzen, die gespecialiseerd zijn in de zorg voor de specifieke doelgroepen. In het advies wijst de NZa allereerst op de ruimte die er is in de huidige bekostiging voor specifieke maatwerkbekostiging: zorgkantoren en zorgaanbieders kunnen afspraken maken tot aan het maximumtarief voor zzp’s en dus bijvoorbeeld een minder grote afslag op het maximumtarief toe te passen bij deze aanbieders. In een aantal gevallen zal dat onvoldoende zijn. Dan is de voorkeur om financiering te regelen via een aangepaste meerzorgregeling waar de specifieke doelgroepen in ondergebracht worden. Een andere mogelijkheid is bekostiging via een toeslag per doelgroep.

Door: Nationale Zorggids