Normal_pillen_medicijnen_medicatie

Er is een nieuw geneesmiddel beschikbaar voor de behandeling van taaislijmziekte. Het medicijn Kaftrio boekt bij patiënten betere resultaten dan de behandeling met Symkevi. De Amerikaanse producent Vertex vraagt volgens Zorginstituut Nederland echter een onverklaarbaar hoge prijs voor Kaftrio. Die moet minstens 75 procent dalen, luidt het advies aan minister Tamara van Ark voor Medische Zorg. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Het Zorginstituut verzoekt de minister daarnaast in EU-verband een prijsafspraak te maken voor de reeks geneesmiddelen waar Kaftrio onderdeel van is. Op die manier kan Vertex niet bij elk nieuw middel steeds hogere prijzen blijven vragen, zoals nu gebeurt. Daarmee wordt toegang tot deze zorg voor patiënten veiliggesteld.

“Met Kaftrio komt er een medicijn beschikbaar dat als onderdeel van een combinatietherapie voor veel mensen met cystische fibrose een belangrijke verbetering lijkt te gaan geven, alleen is de gevraagde prijs maatschappelijk niet uit te leggen”, zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland.

Vier medicijnen

Taaislijmziekte of cystische fibrose is een erfelijke aandoening. In Nederland hebben ongeveer 1.400 mensen deze ongeneeslijke aandoening waarbij het slijm door het hele lichaam heen te taai is. Hierdoor gaan organen zoals de longen langzaam achteruit. Door verbeterde behandelmogelijkheden, waaronder de zogeheten CFTR-modulatoren waartoe Kaftrio behoort, is de levensverwachting van patiënten met cystische fibrose de laatste jaren gestegen. De Amerikaanse farmaceut Vertex bracht al eerder Orkambi, Kalydeco en Symkevi op de markt, allen voor de behandeling van taaislijmziekte.

Kaftrio laat een verbetering zien van de longfunctie en een vermindering van ademhalingsklachten. Bij patiënten met cystische fibrose met een minder goed werkend CFTR-eiwit werd daarnaast ook een vermindering gezien van het aantal longaanvallen. Weinig patiënten moesten door bijwerkingen het gebruik staken. Het is echter niet bekend of de gemeten gezondheidswinst langdurig aanhoudt.

Voorwaarden voor opname in basispakket

Zorginstituut Nederland adviseert Van Ark om de therapie alleen in het basispakket op te nemen bij een prijsverlaging van tenminste 75 procent van de triple-therapie in combinatie met Kalydeco, bij afspraken over gepast gebruik met zorgverleners over doelmatige inzet van de behandeling en bij afspraken over het verzamelen van langetermijndata door zorgverleners over de effectiviteit en veiligheid van de therapie in combinatie met Kalydeco.

Door: Nationale Zorggids