Normal_mantelzorg_thuiszorg_ouderen_verpleging_wijkverpleging_verpleegkundige

De wijkverpleging wordt steeds belangrijker. Cliënten doen in toenemende mate een beroep op deze zorg. Als spin in het web in de eerste lijn heeft de wijkverpleegkundige en het team wijkverpleging de belangrijkste rol in het vormgeven van de zorg thuis. Om deze rol optimaal te ondersteunen start er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging van de wijkverpleging in de vorm van een breed experiment. Centraal staan naast professionele autonomie ook preventie, innovatie en samenwerken. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Vertegenwoordigers van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en verpleegkundigen en verzorgenden hebben samen met de NZa in een bestuurlijk overleg op 17 juni 2021 een breed convenant gesloten voor een betere bekostiging van de wijkverpleging. Ondertekenaars van het convenant zijn Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, en de NZa. 

Inzicht

“De nieuwe bekostiging draagt bij aan de ontwikkeling naar passende zorg”, benadrukt Josefien Kursten directeur Regulering van de NZa. “Onder meer doordat er meer zicht komt op inhoud van zorg en aan welk type cliënten deze wordt geleverd.” Op basis van deze cliëntprofielen kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars beter een inhoudelijk gesprek voeren over de ontwikkelingen in de wijkverpleging en de zorg die daarbij nu en straks nodig is. Ook wordt zo vergoeding van zorg over een langere periode zoals een week of maand beter mogelijk, met meer ruimte voor preventie, innovatie en het organiseren van de zorg samen met de cliënt. De vergoeding per uur geleverde zorg kan zo in afstemming tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars steeds verder worden afgebouwd.

Door middel van het convenant committeren de verschillende organisaties zich aan het uitwerken van deze richting van de bekostiging. Daarnaast zijn er afspraken over welke doelen we met elkaar nastreven en over de evaluatie daarvan. De organisaties die het convenant hebben gesloten, houden de vinger aan de pols door elkaar regelmatig  te spreken over de voortgang van de gemaakte afspraken. 

Door: Nationale Zorggids