Normal_medicijnen_voor_chronische_migraine_onder_voorwaarden_in_basispakket

Drie nieuwe medicijnen (CGRP-remmers) voor de behandeling van chronische migraine kunnen worden vergoed uit het basispakket. Dit adviseert Zorginstituut Nederland aan de minister voor Medische Zorg. Wel verbindt het voorwaarden aan de vergoeding: alleen patiënten met chronische migraine die niet reageren op twee andere behandelmethoden die al worden vergoed komen in aanmerking. Zorgverleners en zorgverzekeraars moeten nog duidelijke afspraken maken over gepast gebruik, zoals start- en stopcriteria als de remmers bij een patiënt onvoldoende resultaat geven. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Het Zorginstituut vraagt de minister ook om een uitzondering te maken voor een groep van 400 à 500 mensen met chronische migraine. Zij hebben nog niet altijd alle behandelstadia met de 2 andere medicijnen doorlopen, maar gebruiken de remmers al omdat ze mee hebben gedaan aan een zogeheten Managed Access Program van de farmaceutische bedrijven. Mensen met episodische migraine krijgen de CGRP-remmers nog niet vergoed. De reden hiervoor is dat er nog geen onderzoeksdossier bij het Zorginstituut is ingediend dat kan onderbouwen voor welke groep patiënten met episodische migraine deze medicijnen echt meerwaarde hebben. Zodra de farmaceutische bedrijven hun aanvraag indienen, kan het Zorginstituut starten met een beoordeling. Bij episodische migraine heeft iemand minder dan 14 hoofdpijndagen per maand.

Alleen bewezen effectief bij klein deel patiënten met chronische migraine

De 3 CGRP-remmers die zijn beoordeeld zijn: erenumab (Aimovig®), fremanezumab (AJOVY®) en galcanezumab (Emgality®). Het wetenschappelijk onderzoek levert bewijs dat deze middelen werken bij patiënten met chronische migraine die therapieresistent zijn voor de 2 andere migrainemiddelen die in het basispakket zitten. Bij 20% is er sprake van een halvering van het aantal migrainedagen per maand. Voor hen betekent dat een enorme verbetering van hun kwaliteit van leven. Bij chronische migraine heeft iemand minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn, waarvan minstens 8 dagen migraine.

Afspraken over gepast gebruik

De CGRP-remmers kosten bijna 6000 euro per patiënt per jaar. Het Zorginstituut adviseert de minister om bij opname in het basispakket een aantal nadere voorwaarden te stellen. Een van die voorwaarden is dat patiënten met chronische migraine pas een CGRP-remmer vergoed krijgen, als is gebleken dat behandeling met topiramaat of valproaat en daarna botulinetoxine A (botox) niet werkt. Belangrijk is ook dat patiënten stoppen met de CGRP-remmer, als blijkt dat die niet werkt. De afspraken over gepast gebruik worden gemaakt in nauw overleg met de hoofdpijnneurologen en zorgverzekeraars. Tussen de 2.700 en 3.600 patiënten met chronische migraine komen naar schatting in aanmerking voor een CGRP-remmer.

Door: Nationale Zorggids