Normal_rolstoel_

Van de hulpmiddelgebruikers gaf 38 procent aan in 2020 eigen betalingen - zoals het eigen risico en wettelijke eigen bijdragen - te hebben gedaan voor een hulpmiddel dat onder de verzekerde zorg valt. De mediaan van de eenmalige eigen betalingen voor deze hulpmiddelen is 250 euro per hulpmiddelgebruiker. Voor alle jaarlijks terugkerende betalingen is die mediaan 127 euro. Dit blijkt uit onderzoek binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg, in opdracht van VWS. Het rapport is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer.

 

Voor mensen met een beperking zijn hulpmiddelen essentieel om te kunnen functioneren en om mee te kunnen doen in de samenleving. Denk daarbij aan een rolstoel, een gehoorapparaat of aan stoma- en incontinentiemateriaal. Het meest gebruikte hulpmiddel dat onder de verzekerde zorg valt is een kunstgebit of gebitsprothese: ruim vier op de tien hulpmiddelengebruikers geven aan een kunstgebit of gebitsprothese te hebben. Andere veelgebruikte verzekerde hulpmiddelen zijn een gehoorapparaat, beugels in de badkamer of het toilet en steunkousen. Mensen die ernstig beperkt zijn in hun activiteiten gebruiken de meeste hulpmiddelen, namelijk vijf verschillende.

Kosten verzekerde zorg ingeperkt door wettelijke maatregelen

De kosten die hulpmiddelgebruikers maken voor verzekerde zorg, worden beperkt door factoren als: de hoogte van het verplicht eigen risico; het feit dat eigen bijdragen alleen gelden voor bepaalde hulpmiddelen en zorgkosten; en het abonnementstarief van de Wmo, dat een vast tarief is voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen. Hiernaast kunnen hulp-middelgebruikers kosten hebben voor niet-verzekerde zorg. Van de hulpmiddelgebruikers geeft 77 procent aan kosten te maken voor zorg die niet vergoed wordt. Dit kunnen kosten zijn voor bijvoorbeeld de tandarts, zelfzorggeneesmiddelen of een hulpmiddel zoals een bril, rollator of traplift die niet vergoed wordt. Deze kosten wordt niet ingeperkt door wettelijke maatregelen. Daardoor liggen de totale kosten voor hulpmiddelgebruikers hoger en zijn de verschillen in kosten tussen hulpmiddelgebruikers groter.

Met mediaan bedoelt Nivel de middelste waarde bij een sortering van alle waarden van laag naar hoog. Ten opzichte van de mediaan zijn er dus net zoveel waarden die lager liggen als die hoger liggen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/vier-op-de-tien-hulpmiddelgebruikers-betalen-zelf-een-deel-van-hun-verzekerd-hulpmiddel, geraadpleegd op 29-09-2021