Hoe reageren patiënten op het eigen risico? Nieuwe hoogleraar onderzoekt het

Martin Salm is per 1 november 2023 hoogleraar Gezondheidseconomie & Toegepaste Micro-economie aan Tilburg University. Salm richt zijn in zijn nieuwe rol op onderzoek naar economische prikkels in de gezondheidszorg en ongelijkheden in de zorgeconomie. Zo gaat hij onder meer op zoek naar een antwoord op de vraag hoe patiënten reageren op het eigen risico. Dit meldt Tilburg University.

Voor de meeste zorg in Nederland moeten mensen een eigen risico van minimaal 385 euro betalen. Dit bedrag ligt hoger bij verzekerden die hun eigen risico vrijwillig verhogen. Het idee achter het eigen risico is dat als patiënten een deel van de zorgkosten zelf moeten betalen, ze meer geneigd zijn onnodige zorg te mijden.

Consequenties alternatieve systemen kostendeling

Het eigen risico is niet geheel onomstreden, ook niet in de politiek. Partijen hebben hier verschillende ideeën over. Sommige partijen pleiten voor afschaffing, anderen voor verlaging en weer anderen vinden 385 euro prima. “Voor goede besluitvorming is het belangrijk dat we begrijpen wat de consequenties zijn van alternatieve systemen van kostendeling. We moeten antwoorden vinden op vragen als: wie profiteren van een hoger eigen risico, en wie juist niet? En reageren patiënten bijvoorbeeld anders op een eigen risico dan op een no-claimkorting?”, legt Salm uit.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky