Normal_geld1

Zorgverzekeraars mogen dit jaar nog uitzonderlijke meerkosten van de corona-aanpak onderling verdelen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geantwoord naar aanleiding van vragen van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Mede op basis van de reactie van de ACM zijn de grenzen waarboven kosten mogen worden verdeeld wel aanzienlijk verhoogd ten opzichte van vorig jaar. Zorgverzekeraars moeten dit jaar individueel meer risico’s opvangen voordat ze een beroep kunnen doen op de regeling. Dit meldt de ACM. 

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: “ We hebben kritisch naar deze afspraak gekeken. We begrijpen de noodzaak van een regeling omdat er ook in 2021 nog veel onzekerheden waren over de impact van corona en het van belang was voor zorgverzekeraars om samen op te trekken om de continuïteit van het zorgaanbod te garanderen. Tegelijk is het omgaan met risico’s juist het vak van zorgverzekeraars en kunnen we niet meer spreken van een onbekende en uitzonderlijke situatie. Voor dit jaar heeft het eerste aspect nog de doorslag gegeven. Wat ons betreft is het wel het laatste jaar dat zorgverzekeraars gezamenlijk afspraken maken om de meest disruptieve kosten van de corona-aanpak onderling te verdelen."

In normale tijden in strijd met concurrentieregels

Afspraken over onderlinge financiële verrekening van kosten tussen zorgverzekeraars zijn in normale tijden in strijd met de concurrentieregels. De uitbraak van het coronavirus leidde voorjaar 2020 echter tot ongekende onzekerheden en urgentie. Om de continuïteit van zorg te waarborgen mochten zorgverzekeraars de extra kosten voor de corona-aanpak in 2020 onderling van de ACM verdelen.

Ook in 2021 blijkt er nog steeds veel onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis voor ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Om de continuïteit van zorg te waarborgen mogen zorgverzekeraars daarom van de ACM ook dit jaar nog onderling kosten verrekenen.

Door: Nationale Zorggids