Normal_ggz_psychotherapie_cvp

De actiegroep HoudCVPOpen heeft deze week een banner opgehangen bij het kantoor van Menzis in Wageningen. Op de banner staat “Zorg is een recht, geen product”. Hiermee laten ze weten tegen de sluiting van het Centrum voor Psychotherapie (CvP) in Lunteren te zijn. Ggz-instelling Pro Persona sluit het centrum om meer patiënten uit de regio te kunnen behandelen. Patiënten in het CvP komen namelijk voor bijna de helft buiten de regio van het werkgebied van Pro Persona. Daarnaast lijdt het al vier jaar verlies. Dit meldt het Boeddhistisch Dagblad. 

Het Centrum voor Psychotherapie biedt gespecialiseerde zorg aan mensen die klinische psychotherapie nodig hebben. Een van de psychiaters van de kliniek noemde het de intensive care binnen de geestelijke gezondheidszorg. Behandelaren én cliënten zijn het niet eens met de sluiting. Eind maart is een petitie in het leven geroepen in een poging het centrum open te houden.

Machtsvertoon 

Enkele weken geleden gingen behandelaars een gesprek aan met Menzis en VGZ en deden daar een voorstel om een coöperatief te starten. De verzekeraars reageerden daar niet positief op en willen hier geen budget voor vrijmaken. Dat willen ze alleen als het coöperatief het gebouw overneemt (en dus koopt) en gecontracteerde zorg gaat leveren in het eerste jaar. Een van de therapeuten noemde het puur machtsvertoon door VGZ en Menzis. Actiegroep HoudCVPOpen wil de verzekeraars met de banner herinneren aan hun zorgplicht. Ook is er een mailactie in het leven geroepen.

Vorige week liet minister Conny Helder voor Langdurige Zorg al weten niet te kunnen ingrijpen bij ggz-instellingen die locaties willen sluiten. Zij mogen daar zelf voor kiezen.

Door: Nationale Zorggids / Johanne Levinsky