VGZ, Luscii en 16 huisartsenpraktijken onderzoeken effect van thuismonitoring

Helpt thuismonitoring de huisarts, de praktijkondersteuner én de patiënt? Geeft het de patiënt meer zelfvertrouwen? ? En houdt de huisarts of praktijkondersteuner meer tijd over? Deze week was de aftrap van een onderzoek door de kopgroep ‘Thuismonitoring in de praktijk’. Zij willen de komende twee jaar in kaart brengen wat binnen de huisartsenzorg, de effecten van thuismonitoring zijn voor patiënten met astma en hypertensie. De kopgroep bestaat uit zorgverzekeraar Coöperatie VGZ, het digitale zorgplatform Luscii en 16 huisartsenpraktijken in de regio’s Tilburg, Noord-Limburg en Noord-Holland Noord. Dit meldt VGZ.

De huisartsenzorg in Nederland staat onder druk. VGZ is samen met huisartsenpraktijken op zoek naar oplossingen die bijdragen aan een toekomstbestendige huisartsenzorg. Zodat de Nederlanders die huisartsenzorg nodig hebben, deze zorg ook in de toekomst kunnen krijgen. VGZ is ervan overtuigd dat digitale middelen kunnen helpen om de administratieve lasten voor huisartsen en praktijkondersteuners te verminderen en de zorg efficiënter in te richten. Dit blijkt uit diverse thuismonitoringstrajecten binnen de ziekenhuiszorg waar VGZ bij betrokken is. De kopgroep ‘Thuismonitoring in de praktijk’ onderzoekt of het digitale platform Luscii een hulpmiddel kan zijn binnen de huisartsenzorg. De kopgroep focust zich op telemonitoring voor patiënten die zorg krijgen voor astma en hypertensie.

Meting van de effecten van thuismonitoring

Dinsdag 10 oktober was de gezamenlijke aftrap van het onderzoek. VGZ, Luscii en de deelnemende huisartsenpraktijken stonden stil bij wat er komt kijken bij de implementatie van deze nieuwe werkwijze in de dagelijkse praktijk. Dat betekent een verandering in de manier waarop zorg wordt verleend. Hoe zorg je voor draagvlaak onder patiënten voor thuismonitoring? Hoe gaat de nieuwe werksituatie eruitzien? En, hoeveel tijd kost het zowel de zorgprofessional als patiënt om thuismonitoring goed uit te voeren? Deze vragen stonden centraal.

Door: Nationale Zorggids