Normal_pillen__medicijnen__geneesmiddelen__tabletten

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bij drie bedrijven in de geneesmiddelensector informatie opgevraagd. Dit doet de ACM naar aanleiding van signalen over praktijken die de concurrentie kunnen verstoren. De bedrijven zijn verplicht de informatie aan de ACM te geven, bijvoorbeeld over geneesmiddelen met zeer hoge prijzen en de voorwaarden waaronder producten en diensten aan zorgaanbieders worden verkocht. Dit meldt ACM.

Innovatieve geneesmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van mensenlevens. Geneesmiddelenfabrikanten mogen daar ook aan verdienen. Maar soms vragen fabrikanten zeer hoge prijzen voor een geneesmiddel zonder dat sprake is van hoge ontwikkelkosten en innovaties die in het belang zijn van de patiënt. Deze hoge prijzen jagen de maatschappij onnodig op kosten. De ACM is voor een aantal geneesmiddelen een onderzoek gestart of sprake is van excessieve prijzen.

Onredelijke voorwaarden

Daarnaast heeft de ACM signalen ontvangen dat zorgaanbieders worden geconfronteerd met onredelijke voorwaarden bij de afname van producten en diensten en bepaalde diensten alleen in een bundel door hen zijn af te nemen. Daardoor zouden zij betalen voor diensten waaraan zij geen behoefte hebben. De ACM vindt redelijke prijzen en voorwaarden belangrijk voor patiënten, zorgaanbieders en verzekeraars en daarmee voor het functioneren van de zorg als geheel. Daarom is de ACM kritisch op dit soort gedrag en doet zij onderzoek.

Informatie beoordelen

De ACM gaat de informatie die zij krijgt van de bedrijven beoordelen. Dan blijkt of het nodig is om diepgaand onderzoek in te stellen. Als de ACM vaststelt dat de betrokken bedrijven de Mededingingswet hebben overtreden, kan de ACM een boete of last onder dwangsom opleggen. 

Geneesmiddelensector al enige tijd in het vizier

De ACM heeft de geneesmiddelensector al enige tijd in het vizier. De geneesmiddelensector speelt een belangrijke rol bij het betaalbaar en bereikbaar houden van kwalitatief hoogwaardige zorg. Daarom vindt de de autoriteit het belangrijk om ervoor te zorgen dat deze sector goed functioneert en er bijvoorbeeld geen sprake is van misbruik van een economische machtspositie. De afgelopen jaren heeft de ACM in de geneesmiddelensector op verschillende manieren eerlijke concurrentie bevorderd en te hoge prijzen tegengegaan.

Door: Nationale Zorggids