Kamer heeft geen goed over voor lauwe reactie kabinet stijging zorgpremie

Zowel de oppositie als de coalitie in de Tweede Kamer heeft geen goed woord over voor de lauwe reactie van het kabinet over de verwachte stijging van de zorgpremie. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat die in 2027 per maand 175 euro gaat kosten. Dat is nu 138 euro per maand. "Het gaat om een raming van het CPB. We willen niet vooruitlopen op een eventuele premiestijging", antwoordde staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid op vragen van SP-Kamerlid Maarten Hijink. Dat antwoord schoot bij heel veel fracties in het verkeerde keelgat.

Van Ooijen zei dat het kabinet op verschillende manieren de zorgkosten in de hand probeert te houden. Ook benadrukte de staatssecretaris tijdens het wekelijks vragenuurtje van de Kamer dat de zorgtoeslag blijft bestaan, waardoor zorgpremies voor mensen met een laag inkomen betaalbaar blijven. Bij een stijging worden zij daarvoor financieel gecompenseerd.

Volgens Hijink hebben heel veel mensen daar echter niets aan. Het zorgstelsel is volgens hem te duur door onder meer doorgeschoten marktwerking en bureaucratie. De SP wil dat de zorgpremies worden bevroren en het eigen risico wordt geschrapt.

Teleurstelling

De SGP vindt dat het kabinet "zijn kop in het zand steekt" door te zeggen dat de verwachte stijging van de zorgpremie "maar een raming van het CPB is", zei Chris Stoffer. "Dit gaat de middeninkomens hard raken." Ook PvdA en GroenLinks verwachten meer actie van het kabinet om de zorgkosten in de hand te houden en daarmee de stijging van de zorgpremie. GroenLinks vindt dat gekeken moet worden naar een andere financiering van de zorg, zei Corinne Ellemeet.

De oproep van de oppositie tot meer actie van het kabinet krijgt steun van coalitiepartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie. CDA-Kamerlid Joba van den Berg is "teleurgesteld" in de reactie van het kabinet. Ook Nico Drost (ChristenUnie) vindt dat het kabinet de "waarschuwingsvlag" van het CPB niet kan negeren. De raming zegt "wel degelijk" iets over de verwachte premiestijging, zei Drost. "We willen juist van het kabinet horen hoe we de zorgkosten in de tang kunnen houden", zei CDA-Kamerlid Joba van den Berg.

Volgens Van Ooijen heeft het kabinet de afgelopen tijd diverse zorgakkoorden gesloten, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), die stijging van de zorgkosten zo veel mogelijk moeten voorkomen. Het kabinet houdt "de vinger aan de pols" om te kijken of de doelen uit de verschillende akkoorden worden gehaald. "Eventuele aanvullende maatregelen zullen we niet schuwen."

Door: ANP