Kosten migrainemedicatie verdubbeld met CGRP-remmers in basispakket

Met de toelating van CGRP-remmers eind 2021 tot het basispakket van de zorgverzekering zijn de kosten aan migrainemiddelen in 2022 gestegen tot bijna 40 miljoen euro, bijna tweemaal zoveel als daarvoor. Toch kregen nog geen vierduizend van de 230.000 patiënten met migrainemedicatie een CGRP-remmer. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Met de toelating van een nieuwe generatie migrainemiddelen – de zogeheten CGRP-remmers – tot het basispakket, zijn de totale jaarlijkse geneesmiddelkosten aan migrainemiddelen verdubbeld ten opzichte van wat daarvoor gebruikelijk was. In de jaren 2016-2020 schommelden de kosten aan migrainemedicatie door het toegenomen gebruik van generieke varianten rond de 20 miljoen euro per jaar.

Na opname van de CGRP-remmers erenumab, fremanezumab en galcanezumab in het basispakket per november 2021 stegen de totale kosten in dat jaar naar zo’n 24 miljoen euro. In 2022 is dit verder toegenomen naar bijna 40 miljoen euro. Van deze kosten is 41 procent toe te schrijven aan CGRP-remmers. Dat terwijl nog geen 2 procent van de ruim 230.000 patiënten met migrainemedicatie deze middelen gebruikt.

Scheef verdeeld

Verreweg de meest toegepaste geneesmiddelengroep bij migraine, als algemene pijnstillers onvoldoende werken, zijn de triptanen. Hoewel triptanen met ruim 213.000 patiënten (91 procent) in 2022 de meeste gebruikers telde, bleef hun aandeel in de kosten van migrainemedicatie beperkt tot 56 procent (ruim 22 miljoen euro). Het aantal gebruikers van een CGRP-remmer lag met 3800 mensen (1,7 procent) een stuk lager. Aan deze veel minder gebruikte middelen is daarentegen wel 16 miljoen euro besteed, 41 procent van de totale kosten. De groep overige migrainemiddelen was goed voor 1 miljoen euro

Groeiende groep gebruikers

CGRP-remmers worden onder voorwaarden vergoed. Alleen patiënten met chronische migraine die niet reageren op twee andere vergoedbare behandelmethoden, komen ervoor in aanmerking. Hoewel het dus om een beperkte groep mensen gaat, blijkt uit gegevens van de SFK dat deze groep is gegroeid. Waar in de eerste helft van 2022 zo’n 2700 mensen werden behandeld met een CGRP-remmer, waren dat er in de tweede helft van dat jaar 3600. In de eerste zes maanden van 2023 ging het in totaal om 3900 mensen. Dit heeft zijn weerslag op het kostenaandeel van CGRP-remmers, dat in 2023 is opgelopen van 41 procent tot bijna 45 procent van de totale kosten aan migrainemiddelen.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen