Kosten afslankmiddelen nemen in rap tempo toe sinds opname in basispakket

Openbare apotheken verstrekten in het tweede kwartaal van 2023 aan bijna 14.000 mensen een middel voor afslanken, een toename van 78 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bijna vier op de tien personen ontvingen dit voor de eerste keer. Dit meldt Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Voor obesitas is een aantal geneesmiddelen geregistreerd. Orlistat is al een aantal jaren op de markt en wordt niet vergoed vanuit het basispakket. Sinds 2022 worden drie andere vermageringsmiddelen wel vergoed onder voorwaarden: Saxenda, Mysimba en Imcivree. Wegovy (semaglutide) is geregistreerd en de vergoedingsaanvraag loopt momenteel.

Sinds de vergoeding van deze middelen in 2022, nemen de geneesmiddelkosten voor deze middelen enorm toe. Waar de kosten in 2021 nog totaal 1,2 miljoen euro waren, kwamen ze in 2022 uit op totaal 12 miljoen euro. In het eerste halfjaar van 2023 zijn de kosten al opgelopen tot bijna 10,5 miljoen euro. Nagenoeg alle kosten komen voor rekening van de zorgverzekeraar.

Eerste uitgifte

Openbare apotheken verstrekten in het tweede kwartaal van 2023 aan bijna 14.000 mensen een afslankmiddel, een stijging van 78 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Van deze gebruikers ontving 39 procent het voor de eerste keer. De middelen werden vooral voorgeschreven door de huisarts. Zowel bij de eerste verstrekking als vervolgverstrekking was de huisarts in ruim 80 procent van de gevallen de voorschrijver.

Obesitas

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek kampte in 2022 44 procent van de Nederlanders van 4 jaar en ouder met overgewicht. 31 procent heeft matig overgewicht (BMI 25-30) en 13 procent heeft ernstig overgewicht ook wel obesitas genoemd, (BMI >30). De multidisciplinaire richtlijn Obesitas en overgewicht bij volwassenen adviseert een combinatie van gezonde voeding, verhogen van de lichaamsactiviteit en eventueel psychologische begeleiding. Gewichtsverlagende medicatie kan worden overwogen bij mensen met obesitas met een vergrote buikomvang en/of comorbiditeit, in combinatie met een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).

Door: Nationale Zorggids
Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen