Normal_edith_schippers_2

Zorgverzekeraars vinden het een verkeerd signaal dat minister Schippers aan vier Universitair Medische Centra (UMC’s) een vergunning wil verlenen voor protonentherapie. Met het oog op kwaliteit en kostenbeheersing zou met een enkele vergunning kunnen worden volstaan. De organisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft namens de zorgverzekeraars bezwaar aangetekend tegen de regeling protonentherapie van de minister van VWS. Dat meldt ZN.

Er zouden vele miljoenen geïnvesteerd moeten worden om protonentherapie naar Nederland te halen. Als de vergunningen toch worden verleend, gaan de zorgverzekeraars onderzoeken of zij gezamenlijk de contractering kunnen beperken tot één, hooguit twee centra. Volgens ZN zou zelfs overwogen kunnen worden helemaal af te zien van voorzieningen in ons land, omdat er dichtbij in het buitenland nog voldoende onbenutte capaciteit aanwezig is.

Protonentherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie die gebruikt kan worden in de behandeling van specifieke vormen van kanker. Het behoort sinds maart 2010 tot verzekerde zorg. Volgens de prognoses zouden ongeveer 3450 patiënten per jaar voor vergoeding in aanmerking komen, maar in de praktijk blijkt dat in veel minder gevallen een indicatie wordt gesteld. De zorgverzekeraars verwachten dat behandeling in Nederland ongeveer 100.000 per jaar gaat kosten, terwijl in Duitsland (waar deze behandeling al beschikbaar is) het tarief op ongeveer 35.000 euro ligt. Verder wijzen zij erop dat het nog drie à vier jaar duurt voordat de centra in Nederland operationeel kunnen zijn. In die tijd gaan de technologische ontwikkelingen door, waardoor mogelijk betere en goedkopere alternatieven kunnen ontstaan.

In het onlangs met de minister gesloten akkoord over de ziekenhuiszorg is afgesproken de kostenstijging de komende jaren fors te beperken. In dat kader is ook de afspraak gemaakt om dure, nieuwe zorgvoorzieningen op beheerste wijze te introduceren. Spreiding van protonentherapie over het land is volgens de zorgverzekeraars niet nodig omdat het gaat om een kortdurende, intensieve behandeling die heel goed geconcentreerd kan worden aangeboden.

© Nationale Zorggids