Normal_zuiderzeewerken-nl

Relatief weinig inwoners van Flevoland worden opgenomen in het ziekenhuis. Het aantal Flevolanders met een  ziekenhuisopname ligt sinds 2000 onder het landelijk gemiddelde, volgens cijfers van het CBS. Daarnaast is het aantal Flevolanders dat opgenomen wordt voor psychische stoornissen laag. Dit meldt Dichtbij.nl. 

Inwoners van Flevoland worden relatief weinig opgenomen vanwege kanker, hart- en vaatziekten en spierziekten. Er is met name een groot verschil in het aantal opnames als gevolg van hart- en vaatziekten. Het landelijk gemiddelde ligt in deze categorie merkbaar hoger dan in de provincie. 
 
Flevolanders worden vaker opgenomen vanwege problemen met de stofwisseling. Het aantal stofwisselingspatiënten in de provincie behoort tot de hoogste aantallen van het land. Daarnaast worden de inwoners van Flevoland ook vaak opgenomen voor bloedziekten, aandoeningen na de geboorte en infectieziekten. Sinds 2009 is er een opvallende groei in het aantal opnames door infectieziekten. Sinds 2010 ligt het aantal Flevolanders dat opgenomen wordt vanwege letsel bij een ongeluk ook hoger dan het landelijke gemiddelde. 
 
Zowel landelijk gezien als in Flevoland is het aantal mensen dat jaarlijks in het ziekenhuis op wordt genomen gestegen sinds 2000. In 2012 werden landelijk gezien ongeveer 2600 personen per 10.000 inwoners in een ziekenhuis opgenomen. In Flevoland lag dat aantal rond de 2450. 
 
© Nationale Zorggids