Normal_vicepremier_lodewijk_asscher

Minister Asscher van Sociale Zaken verplicht werknemers niet om zich te laten vaccineren. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De Gezondheidsraad adviseerde om te onderzoeken of het mogelijk is om vaccinatie in bepaalde gevallen verplicht te stellen. Dat meldt Skipr. 

In juni 2012 vroeg de toenmalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Gezondheidsraad om een afwegingskader voor vaccinatie in arbeidsomstandigheden te maken. Directe aanleiding hiervoor was de uitbraak van de Q-koorts.

In de brief schrijft Asscher dat hij werknemers de vrije keus wil laten. “Vaccinatie is een invasieve maatregel en ik beschouw een vaccinatieverplichting als een te vergaande inbreuk op het zelfbeschikkingsrecht. Verplichten van vaccinatie is ook niet in lijn met ons arbobeleid van doelvoorschriften en het beleid vanuit volksgezondheid”, aldus Asscher.

Daarnaast wijst Asscher op de verantwoordelijkheid van werkgevers voor de gezondheid van werknemers. “Het is dan belangrijk om in goed overleg tussen werkgever en werknemer te kijken naar oplossingen. Wellicht zijn andere beschermende maatregelen mogelijk en indien dat niet het geval is, moeten werknemer en werkgever kijken naar vervangende werkzaamheden.”

© Nationale Zorggids