Normal_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

Vanaf maandag 4 januari 2016 kunnen zorginstellingen via een digitaal formulier een melding doen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). De digitale wijze van melden vergroot de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van het melden. Dit meldt de IGZ.

 

Voor het komende half jaar geldt nog een overgangsperiode. Vanaf 1 juli 2016 zijn Bopz-instellingen verplicht digitaal bij de inspectie te melden. Alle Bopz-aangemerkte instellingen ontvangen een brief van de inspectie waarin zij worden geïnformeerd over de mogelijkheid tot digitaal melden. 

Het nieuwe formulier is getest door een vertegenwoordiging van Bopz-instellingen. De verbetervoorstellen die daaruit voortkwamen hebben een belangrijke rol gespeeld in de verdere uitwerking en verbetering van het digitale meldingenformulier. Zo is het mogelijk gemaakt het formulier voor verzending eerst intern voor controle voor te leggen, bijvoorbeeld aan de geneesheer-directeur. Een andere wens was om Bopz-gegevens uit het eigen systeem van de instelling eenvoudig over te kunnen zetten naar de systemen van de inspectie. Daar wordt de komende tijd nog door de inspectie aan gewerkt.

Aan de wettelijke meldplicht vanuit de Wet Bopz verandert niets. 

©Nationale Zorggids