Logo_week_van_de_pijn

De week van 26 september - 1 oktober 2016 is uitgeroepen tot ‘De Week van de Pijn’. Waarom? Omdat pijn de meest voorkomende  en tegelijk de minst begrepen klacht is. Chronische pijn heeft een enorme invloed op het dagelijks leven van patiënten en op dat van hun gezin, familie en vrienden. Aandacht en zorg voor patiënten met chronische pijn kan en moet daarom beter! Chronische pijn is zonder twijfel één van de belangrijkste thema’s en uitdagingen voor de gezondheidszorg. Op zaterdag 1 oktober is er de informatiedag  'Pijn heb je niet alleen!?' in Friesland en in Groningen.

De Week van de Pijn schenkt landelijk aandacht aan het omgaan met pijn én nieuwe manieren van behandelen waarbij de patiënt de regie in handen heeft. Op de Noordelijke informatiedag ‘Pijn heb je niet alleen!?’ zijn mensen met chronische pijn en hun familie van harte welkom. Er zijn voordrachten van professionals en van mensen die zelf chronische pijn hebben. En er is ruimte om in gesprek te gaan over verbetering van de zorg. De professionals horen het graag van u.

De noordelijke  informatiedag ‘Pijn heb je niet alleen!?’ op 1 oktober  is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Pijn-Hoop, het UMCG Centrum voor Revalidatie, Nij Smellinghe, Transcare Pijn en Netwerk Chronische  Pijn. De dag bestaat uit twee identieke bijeenkomsten, ’s ochtends in Friesland en ’s middags in Groningen. Van 9.30 tot 12.30 is er een bijeenkomst in Nij Smellinghe in Drachten en van 13.30 tot 16.30 is er een bijeenkomst in het Beatrixoord UMCG Centrum voor Revalidatie te Haren. 

Een ieder met chronische pijn of familie of andere naaste van iemand met chronische pijn is van harte welkom op de noordelijke informatiedag. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Van te voren aanmelden kan via www.pijnnoordnederland.nl. Het aantal plaatsen is beperkt, dus een snelle aanmelding is gewenst. Meer informatie over het programma van die dag is hier te vinden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids