Online informatiebijeenkomst van Ieder(in) over gemeentepolis

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak hoge zorgkosten en een laag inkomen. Gemeenten kunnen hen op verschillende manieren financieel ondersteunen. Bijvoorbeeld met een gemeentepolis. Op 13 september is organiseert Ieder(in) een online informatiebijeenkomst over de gemeentepolis en andere vormen van inkomensondersteuning. Daarnaast publiceert de belangenorganisatie voor mensen met een beperking een informatieblad met actuele informatie over deze collectieve verzekering. Dit meldt Ieder(in). 

Gemeenten ontvangen geld van de landelijke overheid om mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten financieel te ondersteunen. Ze kunnen dit bijvoorbeeld doen via een gemeentepolis. Deze gemeentelijke zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Gemeenten betalen mee aan de premie.

Informatieblad gemeentepolis

Per gemeente verschillen de voorwaarden om in aanmerking te komen en de hoogte van bijdrage aan de premie. In het jaarlijkse informatieblad van Ieder(in) is te lezen hoe gemeenten de gemeentepolis inrichten en welke keuzes zij maken. Dit kan lokale belangenbehartigers helpen om dit onderwerp te bespreken in hun gemeente.

Kans voor belangenbehartigers

Gemeenten met een gemeentelijke zorgverzekering besluiten elk jaar in september welke voorwaarden gelden voor het komende jaar. Voor lokale belangenbehartigers is dit een kans om in gesprek te gaan met de gemeente. Sommige gemeenten bieden (nog) geen gemeentepolis aan en niet overal zijn de voorwaarden goed genoeg.

Als een gemeente ervoor kiest om een gemeentepolis aan te bieden, dan zijn de volgende voorwaarden belangrijk: de gemeente geeft een goede bijdrage in de kosten van de premie, inwoners kunnen kiezen uit een beperkte en meer uitgebreide verzekering, inwoners krijgen goede informatie over de mogelijkheden. 

Bijeenkomst over de gemeentepolis en andere inkomensondersteuning

Op 13 september van 14.00 uur tot 16.00 uur organiseert Ieder(in) een online informatiebijeenkomst over de gemeentepolis en andere vormen van inkomensondersteuning.

Ieder(in) vertelt hoe lokale belangenbehartigers het gesprek kunnen aangaan over de gemeentepolis, met als doel dat de gemeente deze aan gaat bieden of gaat verbeteren. Verder krijgen ze tijdens de bijeenkomst meer informatie over andere mogelijkheden die een gemeente heeft voor inkomensondersteuning voor mensen met hoge zorgkosten. Aanmelden voor de bijeenkomst kan hier.

Door: Nationale Zorggids