Normal_zorgverzekering

Tijdens een langdurige zorg traject hebben cliënten behoefte aan meer overzicht en inzicht in hun eigen behandeling. Zorgprofessionals willen daarentegen minimale administratieve lasten, maar ook volledige en betrouwbare informatie over het traject van hun cliënt. Het nieuwe indicatieregister Wlz van het Actieprogramma iWlz die op 5 juli 2023 was gepubliceerd, moet deze gegevensuitwisseling vergemakkelijken. Dit meldt Zorgverzekeraars Nederland.

De creatie van het Actieprogramma iWlz was een moeilijk en lang proces. Het netwerkmodel vervangt het huidige estafettemodel voor berichtenverkeer, en biedt een nieuwe manier om gegevens over Wlz-zorg te versturen. Hierbij wordt het uitwisselen van informatie vanuit één bron gedaan, waaraan veel partijen aan bijdragen. Programmamanager Eduard Renger: “Samen willen we allemaal betere afstemming en overzicht, en cliënten inzicht geven in hun eigen zorginformatie. Dat is het hogere doel.”

Groot project

Het nieuwe Indicatieregister is de eerste van vele registers die nog moeten komen. De methode van één informatiepunt die vervolgens via een netwerk wordt gedeeld, zal ook voor gegevens van cliënten, zorgbemiddeling en zorglevering gebruikt worden. Eduard: “Die registers zijn de volgende die we beschikbaar willen stellen. Daarbij zetten we bevindingen en ervaringen in die we met alle koplopers hebben opgedaan tijdens de bouw- en testfase.”
 
Bij de pilot van het Actieprogramma namen meerdere zorgkantoren deel aan het project, zoals DSW, Salland en Menzis. De zorgkantoren waren zeer positief over de proefopstelling, waarbij ze continu gegevens konden uitwisselen.
 
Zo is ook technisch projectleider Emiel Delvaux van DSW zeer tevreden over het netwerkmodel: “In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat wij langzaam tegen limitaties van het estafettemodel aanlopen. Wat opvalt bij de overstap op het netwerkmodel is dat het technisch complexer is geworden. Maar ons idee is wel dat het gebruikersgemak is verbeterd.”

Bemiddelingsregister

Nu het nieuwe indicatieregister is gepubliceerd gaan de ontwikkelaars verder met het volgende register, het bemiddelingsregister. Het bevat gegevens over de toegewezen zorg en of er sprake is van PGB. De informatie die hierin staat kan pas bekeken worden door partijen als zij op basis van wettelijke grondslagen daartoe bevoegd zijn.
 
Door: Nationale Zorggids / Marian van Reesch