Normal_antibiotica-resistentie-pil-medicijn

Ieder die een steentje wil bijdragen aan het terugdringen van het onnodig gebruik van antibiotica kan dat nu online doen. Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) vroeg publiek en zorgverleners in Nederland en België op de Europese Antibioticadag op 18 november een belofte af te leggen om 'antibioticabeschermer' te worden via een speciale website. Dit meldt IVM.

Antibiotica waren een van de grootste innovaties in de geneeskunde. Nu verliezen ze hun werkzaamheid en zijn resistente bacteriën een van de grootste bedreigingen voor onze gezondheid. De belofte dekt de belangrijkste probleemgebieden bij antibioticagebruik: gebruik ze alleen bij een bacteriële infectie, gebruik ze volgens voorschrift van de arts en hanteer goede hygiëne. Het IVM vraagt behalve het publiek ook artsen 'Antibioticabeschermer' te worden door de belofte af te leggen op www.medicijngebruik.nl/doedebelofte. Hiermee beloven zij antibiotica alleen zeer gericht te gebruiken.

Het instituut wil met de antibioticabelofte een discussie op gang brengen. "Internationaal doen we het heel goed, maar het probleem wordt steeds groter dus ook Nederland moet aan de bak. We dreigen over 30 jaar meer mensen te moeten begraven door onbehandelbare infecties dan door kanker. Zinnig en zuinig antibioticagebruik begint vandaag", aldus Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM. De inspiratie voor de belofte komt van de Europese antibioticaorganisatie ECDC. De Patiëntenfederatie Nederland, Maastricht University en de Antwerpse apothekersvereniging steunen de oproep.

Het IVM vindt tevens dat er aan einde moet komen aan de verkoop van antibacteriële gels en zepen. De stof triclosan veroorzaakt antibioticaresistentie in het milieu en gewone zepen zijn net zo goed. In Amerika zijn deze producten al verboden, maar in Europa nog niet.

Door: Redactie Nationale Zorggids