Normal_tweede_kamer_stoel_den_haag_politiek

Actiecomité ‘Het Roer Moet Om’ roept politici in een nieuw manifest op om eerlijk te zijn over de huidige problemen in de zorg. De politieke leiders moeten zich helder uitspreken over hun politieke keuzes, zo pleiten de actievoerders. Het manifest wordt onder andere gesteund door AMC-bestuurder Marcel Levi, DSW-directeur Chris Oomen en Ella Kalsbeek, voorzitter Landelijk Huisartsen Vereniging. Dit meldt NOS.

Politieke partijen zijn nog te terughoudend in hun uitspraken over de keuzes in de zorg, zoals het afschaffen of verlagen van het eigen risico en de vermindering van de bureaucratie. Hierover wordt nog te veel geruzied en de consensus is ver te vinden. “Verantwoorde keuzes houden de zorg toegankelijk en beheersbaar. Voor iedereen alle zorg beschikbaar stellen, dat pakt oneerlijk uit. Dat weet u. Wees helder en eerlijk over uw politieke keuzes”, zo schrijft het actiecomité.

De organisators willen dat de politieke leiders concreet aangeven wat wel en wat niet uit de publieke middelen betaald kan worden en pleiten voor een gerepareerde uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Wet langdurige zorg (Wlz). Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn en niet commercieel. Daarom moeten de partijen duidelijk maken wat de zorg kost.

Het actiecomité publiceert het manifest in de aanloop naar het nationaal debat ‘Politieke keuzes in de zorg’, waar zorgonderwerpen behandeld worden die op de politieke agenda voor de aankomende verkiezingen staan. 

Door: Redactie Nationale Zorggids