Normal_hart_gezondheid

In de afgelopen jaren is het aantal ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra dat telebegeleiding biedt bij hartfalen niet verder gestegen. Patiëntenorganisatie De Hart&Vaatgroep deed onderzoek naar deze vorm van e-Health waarbij mensen op een digitale manier ondersteund worden in hun behandeling. Dit meldt Skipr.

Telebegeleiding wordt in ruim 40 procent van de ondervraagde instellingen gebruikt als behandeling bij chronisch hartfalen. De patiënt kan hiermee zijn of haar gewicht, bloeddruk en hartslag doorgeven, waardoor de behandelaar advies kan geven over het omgaan met hartfalen en het signaleren van mogelijke verslechteringen.

De patiëntenorganisatie had gehoopt dat vanaf 2014 steeds meer ziekenhuizen en behandelcentra gebruik zouden maken van telebegeleiding. “Dit is teleurstellend, gezien het belang en toekomende mogelijkheden van e-Health voor mensen met hartfalen”, schrijft De Hart&Vaatgroep. “Telebegeleiding kan bijdragen aan kwaliteit van leven, onafhankelijkheid, regie en veiligheid voor de patiënt.”

Gemiddeld genomen voldoet telebegeleiding bij hartfalen aan 17 van de 27 kwaliteitseisen die door de beroepsorganisaties, De Hart&Vaatgroep en zorgverzekeraars zijn opgesteld. Het is de verwachting dat het nog wel een tijd gaat duren voordat gegarandeerd kan worden dat telebegeleiding aan alle kwaliteitseisen kan voldoen.

Door: Redactie Nationale Zorggids