Normal_stethoscoop

De top 5 ziekenhuizen met de meeste patiënten zijn ziekenhuizen die de afgelopen jaren gefuseerd zijn. Ziekenhuizen worden door fusies steeds groter en behandelen daardoor ook meer mensen. Dat is terug te zien in allerlei zorginzichten. Dit meldt Vektis. 

In 2013 stonden het Amphia Ziekenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, Erasmus MC, Ziekenhuis Rijnstate en het Zwolse Isala in de top vijf. Amphia behandelde dat jaar 173.000 patiënten en Isala 153.000 patiënten.

Vorig jaar stond het gefuseerde OLVG helemaal bovenaan met 214.000 patiënten, gevolgd door het Zuyderland MC (189.000) en het Elisabeth-TweeSteden (184.000). De hekkensluiters in de top vijf zijn het Haaglanden MC met 181.000 behandelde patiënten en het Spaarne Gasthuis dat het jaar 2016 afsloot met 177.000 patiënten. 

Uit de zorginzichten van Vektis over de medisch specialistische zorg blijkt ook dat het aantal patiënten onder behandeling van een klinisch geriater de afgelopen jaren flink is gestegen. De groei is veel sterker dan alleen op basis van de vergrijzing verwacht zou worden. Klinische geriatrie is het specialisme dat zich toe legt op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Door: Redactie Nationale Zorggids