Normal_gezondheidszorg__financieel_resultaat__zorg

Uit de nieuwe zorgthermometer van Vektis, waarin teruggekeken wordt op het overstapseizoen 2022-2023, blijkt dat veel mensen hebben gekozen voor een andere zorgverzekeraar. Het lijkt erop dat verzekerden prijsbewuster zijn geworden. Dit meldt Zorgverzekeringslijn.

Dit jaar stapte 8,5 procent van de verzekerden over, het hoogste percentage sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. De laatste jaren (tussen 2013 en 2022) lag het percentage tussen de 6 en 7 procent. De meeste overstappers zijn te vinden in Utrecht (12,9 procent), Nijmegen (11,7 procent) en Veenendaal (11,6 procent). Hoe ouder verzekerden zijn, hoe minder vaak zij overstappen.

Naturapolis

Verzekerden konden kiezen uit zestig polissen bij twintig zorgverzekeraars. Van de zestig aangeboden polissen heten er zevenendertig naturapolis en 77 procent van de verzekerden koos hiervoor. Heb je een naturapolis, dan vergoedt de verzekeraar de zorgkosten volledig bij gecontracteerde zorgverleners. De zorgverzekeraar betaalt de zorgkosten direct aan de zorgaanbieder, je hoeft de kosten dus niet zelf te declareren.

Aanvullende verzekerd

Als er veel ziektekosten worden verwacht, dan is een aanvullende verzekering handig. De basisverzekering vergoedt namelijk niet alles. Er kan extra verzekerd worden voor tandartszorg, fysiotherapie, zorg in het buitenland en orthodontie voor kinderen. Dit jaar heeft 82,5 procent van de verzekerden een aanvullende verzekering afgesloten. Onder de collectief verzekerden kiezen meer mensen voor een aanvullende zorgverzekering dan onder de individueel verzekerden.
 
Zorgverzekeraars mogen collectief verzekerden (bijvoorbeeld via werkgevers) geen premiekorting meer geven op de basisverzekering, maar nog wel op de aanvullende verzekering.

Hoger vrijwillig eigen risico

Een vrijwillig eigen risico (tussen de 100 euro en 500 euro) komt bovenop het verplicht eigen risico van 385 euro. Van de 13,3 procent verzekerden die kiest voor een vrijwillig eigen risico, kiest 75,6 procent voor het hoogste bedrag van 885 euro per jaar. Door te kiezen voor een verplicht eigen risico krijgt de verzekerde een korting op zijn basispremie. 
 
Door: Nationale Zorggids