Normal_rss_entry-117589

Milieudefensie heeft de rechtszaak verloren die de organisatie tegen de Nederlandse staat had aangespannen over schone lucht. De milieuorganisatie eiste - samen met andere organisaties en individuele personen - dat de staat meer moet doen tegen luchtvervuiling en dat momenteel het "mensenrecht op gezondheid" geschonden wordt. De rechtbank in Den Haag oordeelde woensdag echter dat de vorderingen afgewezen moeten worden.

De staat moet verplichtingen uit de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor luchtkwaliteit naleven. "De staat 'werkt toe' naar het bereiken van de WHO-richtwaarden, die nog niet overal in Nederland zijn bereikt. De rechtbank oordeelt dat de staat niet nu al of op korte termijn aan de WHO-richtwaarden moet voldoen. Er is geen verdragsbepaling die de staat daartoe verplicht", motiveert de rechtbank.

De rechtbank komt hiermee tot een ander oordeel dan de uitspraak in een kort geding van afgelopen september. Toen bepaalde de rechter dat de staat een luchtkwaliteitsplan moest opstellen dat aan de regels voldoet. Het plan dat vervolgens door de staat werd gepresenteerd, schiet volgens Milieudefensie echter tekort. "Het kortgedingvonnis bevat een voorlopig oordeel, dat geen bindende kracht heeft in deze bodemprocedure", aldus de rechtbank.

"Ongezonde lucht zorgt op dit moment voor tienduizenden zieken en duizenden doden per jaar. Ongemerkt roken we in Nederland gemiddeld het equivalent van vijf sigaretten per dag mee, alleen door te ademen. De overheid weet dit, maar kiest toch voor het toestaan van 130 kilometer per uur op snelwegen of vieze diesels in een stadscentrum. Daarmee wordt ons het recht op gezondheid ontnomen. Wij eisen dat dit zo snel mogelijk stopt", aldus Milieudefensie.

Door: ANP