Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek_zwart

Het Centrum Seksueel Geweld heeft zestien locaties in Nederland, waarvan één in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Daar zagen ze vorig jaar én dit jaar een opvallende groei van het aantal acute slachtoffers. Waar in 2017 106 meldingen van seksueel geweld binnenkwamen, zijn er in de eerste helft van 2018 al 101 acute meldingen binnengekomen. Waarom dat zo is, is volgens de politie niet bekend. Dat meldt NRC. 

Coördinator Susanne van der Gog van het Centrum Seksueel Geweld in Eindhoven is hier mogelijk mede verantwoordelijk voor, omdat zij dagelijks contact onderhoudt met scholen, politie, huisartsen, gynaecologen en GGD’s. Dit doet zij zodat al die beroepsgroepen weten waar slachtoffers van seksueel geweld naar doorverwezen kunnen worden.

Voorheen ontbrak de benodigde nazorg aan slachtoffers van seksueel geweld. Als ze naar het ziekenhuis werden gestuurd, kregen ze niet meteen medicatie tegen bijvoorbeeld hiv, geen begeleiding en verpleegkundigen hadden niet altijd genoeg kennis om om te gaan met zo’n delict. Sinds april 2017 krijgen slachtoffers eerste hulp in het Centrum Seksueel Geweld in het Catharina Ziekenhuis. Daar staan altijd vier specialisten paraat: een zedenrechercheur, een forensisch rechercheur, een forensisch arts en een gespecialiseerde verpleegkundige. 

Door: Redactie Nationale Zorggids