Logo_autoriteit-persoonsgegevens

Twee ziekenhuizen hebben nog geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De Autoriteit ging onlangs bij 91 ziekenhuizen en 33 zorgverzekeraars na of zij een Functionaris Gegevensbescherming in dienst hebben. Dit is één van de verplichtingen in de nieuwe privacywet. De twee ziekenhuizen zonder FG hebben vier weken de tijd om hier iemand voor aan te nemen. Dat meldt Zorgvisie. 

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn verplicht om de contactgegevens van hun AP op de website te publiceren. Ongeveer 25 procent had onvoldoende informatie hierover op de website staan en moet dit aanpassen. In de nieuwe privacywet staat vastgelegd dat een ieder die dat wil, gemakkelijk contact moet kunnen opnemen met de FG van een organisatie. Zeventien ziekenhuizen en twee zorgverzekeraars hadden deze contactgegevens niet op hun website staan. In andere gevallen ontbrak een direct e-mailadres of doorkiesnummer.

Sinds de invoering van de privacywet AVG (Algemene verordering gegevensbescherming) op 25 mei 2018 is het de taak van de Autoriteit Persoonsgegevens om de naleving ervan te controleren. Al eerder werden overheidsorganisaties gecontroleerd op de aanwezigheid van een Functionaris Gegevensbescherming. Overigens hoeft niet iedere medische organisatie een FG aan te stellen. Huisartspraktijken zijn bijvoorbeeld niet verplicht om dit te doen, omdat zij niet op grootschalig niveau medische gegevens verwerken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids